Pálení musí být nahlašováno výhradně na webu
https://paleni.izscr.cz/